Publisert

H.K.H. Kronprinsen til Kristiansand

Samspill i fokus på SIKT2017
Samspill er tema når H.K.H. Kronprinsen for femte gang inviterer unge ledere og talent til SIKT-konferansen som i år arrangeres i Kristiansand 23. – 24. oktober.
SIKT er et unikt møtested der rundt 200 unge ledere og talent i alderen 20-40 år kommer sammen. Målet er å være en relevant og morsom arena for nytenking og diskusjon. Til SIKT kommer man for å lære, tenke høyt, utveksle ideer og inspirere hverandre. Deltakerne kommer fra hele landet og fra alle sektorer; fra næringsliv, offentlig sektor, organisasjoner, kulturlivet, akademia, media og idrett.
Forstå det store bildet
For å forstå det store bildet, er det ofte lurt å zoome inn og studere de ulike delene som utgjør helheten. Under SIKT 2017 skal vi se på samspillet som utgjør mennesket, samfunnet og verden, skriver Kronprinsen i invitasjonen til deltakerne. Til konferansen kommer spennende foredragsholdere fra inn- og utland som på hver sin måte vil bidra til en opplevelse deltakerne kan bygge videre på.
Kristiansandsregionen – med blikket mot verden
Årets konferanse er lagt til Sørlandet og Kristiansand. Landsdelen er preget av å være et viktig industriregion med sterk kompetanse innen oljeserviceindustrien. Derfor har også de siste årene vært utfordrende som følge av nedgangen i denne bransjen. Men, landsdelen har vist sterk omstillingsevne. Sørlandet er kjent for sitt gode klyngesamarbeid på tvers av fylkes og kommunegrenser. I utfordrende tider er det viktigere enn noen gang å finne sammen og å finne gode løsninger. Blant annet har en rekke nye gründerbedrifter vokst fram. Samtidig som flere store selskaper innen prosessindustrien har vist soliditet.
Samspill handler også om å finne sammen, jobbe sammen og skape sammen. Regionen er en spennende arena for SIKT. Universitetet i Agder har et sterkt fokus på innovasjon og ikke minst samarbeid med næringslivet. Nå åpner de også dørene for SIKT2017.
Akkreditering
SIKT er en kilde til kunnskap, og pressen er invitert til å følge plenumsdelene av konferansen. Før SIKT starter deltar Kronprinsen på en frokost med unge lokale ledere og en lunsj med representanter fra lokal næringsliv. Starten av disse er åpen for pressen.
Presse som ønsker å dekke SIKT2017 må akkreditere seg til christian.lagaard@slottet innen 19.10.2017. Konferansen vil bli streamet.
Samarbeidspartnere
Dette er listen over økonomiske samarbeidspartnere:
Sparebanken Sør: Kr 250 000
GARD: Kr 200 000
PwC: Kr 150 000
MHWirth: Kr 150 000
Innovasjon Norge: Kr 100 000
Hennig-Olsen Is: Kr 70 000
Phonero: Kr 50 000
I tillegg har SIKT2017 følgende samarbeidspartnere:

Universitetet i Agder:
Bidrar med lokaler, hjelp til teknisk gjennomføring, streaming av konferansen, samt lunsj og annen bespisning på universitetet.
Næringsforeningen i Kristiansandregionen:
Bidrar med rådgivning om og kontaktskaping mellom SIKT 2017 og regionalt næringsliv. Samarbeidspartneren er totalansvarlig for næringslivsfrokost og en lunsj med næringslivet 23.10. før SIKT starter.
Dyreparken i Kristiansand:
Arranger teambuilding for deltakerne mandag 23. oktober.
Hennig-Olsen Is:
Gir i tillegg til kr 70 000 i kontant bidrag også kr 30 000 i produkter.
Reinhartsen:
Leverer mat til SIKT
07-gruppen:
Bidrar med rabatterte profileringsprodukter.
Scandic Kristiansand Bystranda:
Bosted for de fleste konferansedeltakerne.
NSB:
Bidrar med rabatterte billetter til deltakere på SIKT2017
Samarbeidspartnerne har til sammen fått 23 deltakerplasser med fulle rettigheter på konferansen til sine unge ledere og talent. Det er gratis for deltakerne å delta på SIKT, men de må selv dekke reise og opphold. På denne måten kan vi også få med oss studenter, unge gründere og andre som normalt ikke ville ha hatt muligheten til å kunne delta på en slik konferanse.
Liste over deltakerne og programmet legges ut noen dager før konferansen.
Kilde: kongehuset.no