Usus – Visit Sørlandet

Usus er en næringsklynge for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen på Sørlandet og i Telemark. Nesten 100 bedrifter er med i “Usus-familien”, deriblant Reinhartsen. Usus har dedikert fokus på gjenkjøp og verdien av eksisterende kunder. Gjennom sosiale medier kan du følge Usus /Visit Sørlandet der lokale matopplevelser og lokale ildsjeler blir promotert. #SpisSørlandet
 
usus_logo_final