Nettverk og samarbeidspartnere

Reinhartsen ønsker gjennom sitt engasjement å delta på møteplasser som har som målsetting å styrke fokuset rundt landsdelens lokalmatshistorie og norsk mat generelt.
Gjennom vårt medlemskap i Agder Matforum, Usus og Matboksen får vi anledning til dette.
Reinhartsen er en av aktørene i det landsdekkende nettverket Lerøy Sjømatgruppen