Sørlandslaksen

Sørlandslaksens kretsløp fra smolt til tallerken starter i Kjølebrønd, et meget lite sted innerst i Kilsfjorden i Kragerø, hvor ei elv renner ut sjøen. Her finner du Norges eldste settefiskeanlegg, grunnlagt i 1955 under navnet Kragerø Ørretfarm. Før var det regnbueørret, nå er det laksen det gjelder.
Kasser med befruktet rogn sendes fra Rogaland, 5000-6000 rognkorn pr liter. Klekkingen tar to uker. Fisken vaksineres – men gamle fordommer om laks og antibiotika gjelder ikke lenger. Fisken trenger ikke antibiotika – for den blir jo aldri syk. I tillegg er det ikke lakselus på Sørlandet, da det er mindre salt i vannet på grunn av elvene som renner ut i sjøen.
Neste stoppested er hos Karl Olaf Jørgensen i Hellesund fiskeoppdrett. Han har holdt på siden 1981. På et anlegg på 5 mål produseres 1000 tonn laks pr år! Når smolten kommer til Hellesund veier den 70 gram, etter 7-10 måneder veier den ca 1 kg. Da sendes den videre til Korshavn.
Så sant Sørlandslaksen er å få tak i, får du den i disken hos Reinhartsen.