Gro Suvatne

Gro Suvatne er Kristiansandsjente, og har sin utdannelse fra Kunst- og håndtverksskolen.