Lerøy Sjømatgruppen

Lerøy Sjømatgruppen er en landsdekkende leverandør av fisk, sjømat og spesialprodukter til alle kundegrupper innen storkjøkkenmarkedet, hotel, restaurant, kantine og offentlig sector.
Lerøy Sjømatgruppen er representert gjennom åtte sjømatgrossister, hvor lokal forankring og tilstedeværelse med produksjon og fiskemottak, gir tilgang på fersk fisk og mulighet for spesialtilpasning for kunden.
Reinhartsen er en av aktørene i Lerøy Sjømatgruppen
lerøy-sjømatgruppen_fullfarge